Totræna i Partibrosjyrene: Hva Tenker Partiene Om Anlegget?

Jeg fikk en hel bunke brosjyrer i postkassen min fra de ulike partiene i Samnanger. Med min begrensede politiske interesse var det første som slo meg at jeg skulle kaste dem rett i søpla. Tilfeldigvis skulle jeg opp til Totræna for å ordne noe, og på vei oppover slo det meg at det faktisk er en sak som jeg brenner virkelig for – nemlig Totræna.

Etter å ha gått gjennom alle brosjyrene og besøkt nettsidene til de ulike partiene for å finne mer informasjon, hadde jeg håpet at partiene skulle være tydeligere angående deres syn på Totræna, spesielt da det har blitt forespurt flere ganger om økt støtte til anlegget.

I programmene var det en overveldende mengde fokus på flerbrukshallen. Derfor er det skuffende å se så lite oppmerksomhet rettet mot allerede eksisterende fasiliteter som desperat trenger oppgradering.

Se fra 42:20 til 45:10. I dette møtet i formannskapet blir diskusjonen om Totræna kort utforsket.

Forord

Totræna er en av de mest populære fasilitetene i Samnanger. Dette anlegget har stor betydning både for lokalbefolkningen og for besøkende fra ulike steder. Det tiltrekker seg folk til bygden vår, slik at de kan nyte skiturer og få en positiv opplevelse før de eventuelt stopper på Bjørkheim og bidrar til næringslivet ved å legge igjen penger der.

I Totræna har vi en reklamevegg med bedrifter som støtter oss. I fjor utvidet vi med fem nye sponsorer, som alle kommer fra utenfor Samnanger.

Totræna driftes på frivillig basis av Samnanger Idrettslag – Langrenn. Vi anser det som problematisk at et idrettslag skal være ansvarlig for hele anlegget. Veien opp til anlegget er smal og behøver virkelig en oppgradering, men dette er en utfordring vi ikke har økonomisk mulighet til å håndtere, spesielt når det også kreves midler for selve driften av anlegget.

Small og bratt vei opp til anlegget.

Vi har skrevet en fullstendig artikkel om disse utfordringene, som du kan lese mer om nedenfor.

Her er en kort oppsummering av hva hvert enkelt parti har skrevet og i noen tilfeller uttalt seg om angående Totræna.

INP

I deres program står det generelt sett lite om deres planer for idretten, og ingenting om Totræna. De ønsker å etablere en tilskuddsordning som frivillige og idrettsgrupper kan dra nytte av, spesielt når det gjelder transport utenfor lokalområdet.

KRF

Partiet som har fremhevet Totræna’s betydning mest. I deres program uttrykker de ønsket om kommunal støtte til utvidelse av parkeringsplassen i Totræna Vinterpark, samt etablering av flere møteplasser langs veien.

Høgre

I partiprogrammet til Høyre finnes det ingen spesifikke omtaler av deres planer for Totræna. Imidlertid understreker de sitt ønske om å arbeide for at så mange som mulig kan nyte godt av den flotte naturen i Samnanger. Høyre har også vært aktive når vi har tatt opp spørsmål om veien til Totræna.

AP

I deres partiprogram finnes det ingen omtale av Totræna. Det er også begrenset dekning av idrett generelt, bortsett fra referanser til flerbrukshallen.

MDG

Brosjyren til MDG nevner ikke Totræna, og det samme gjelder på deres nettside. På nettet fremhever de derimot sitt ønske om å arbeide for effektive parkeringsløsninger for både biler og sykler ved ulike turstier. Forhåpentligvis gjelder det også Totræna.

SP

Partiet har som mål å prioritere vedlikehold og oppgraderinger av allerede eksisterende anlegg. I tillegg fremhever de viktigheten av å etablere et kulturfond som kan gi økt støtte til Totræna Vinterpark fra kommunen.

FRP

I deres partiprogram finnes det ingen omtale av Totræna. Det er også begrenset dekning av idrett generelt, bortsett fra referanser til flerbrukshallen.

Bygdelista

Jeg mottok ingen brosjyre fra dette partiet. Sittende ordføreren har uttrykt en intensjon om å finne en løsning som bidrar til større støtte for Totræna.

Totræna Vinterpark, 27. august 2023. Om bare noen måneder vil snøen falle, og vi er ivrige etter å starte en ny sesong. Vi har en rekke planer og ambisjoner for forbedringer og utvidelser. Du kan lese mer om disse nedenfor.

Jeg ønsker å oppfordre hvert enkelt parti til å gjerne inkludere mer informasjon om deres visjoner for Totræna i tiden frem mot valget. Dette vil gi velgerne en bedre forståelse av deres standpunkt og engasjement for denne viktige anleggssaken.

Vi setter veldig pris på om du ønsker å støtte oss. vipps til: 121504 eller Kontonr: 3530 21 65473.

Følg med i vår facebook-gruppe: Skiføre Totræna Vinterpark