Avgiftsparkering for sesongen 2022

Me har stor parkeringsplass med plass til mange bilar. I helger og på fine solskinnsdagar der utfarten er stor blir parkeringsplassen fort full. Me ber derfor alle parkere hensiktsmessig for å få plass til flest mogleg. Me har ikkje mulighet til å holde vakt, men me håpar du tar hensyn.

Me gjer oppmerksam på at parkeringsavgifta også gjeld langs vegen opp til anlegget, og på «den gamle» parkeringa som ligg før noverande parkering. 

Vi setter veldig pris på om du ønsker å støtte oss. vipps til: 121504 eller Kontonr: 3530 21 65473, takk.