Avgiftsparkering for sesongen 2021

Me har stor parkeringsplass med plass til mange bilar. I helger og på fine solskinnsdagar der utfarten er stor blir parkeringsplassen fort full. Me ber derfor alle parkere hensiktsmessig for å få plass til flest mogleg. Me har ikkje mulighet til å holde vakt, men me håpar du tar hensyn.

Info-kasse-2021

Me gjer oppmerksam på at parkeringsavgifta også gjeld langs vegen opp til anlegget, og på «den gamle» parkeringa som ligg før noverande parkering. 

Lik oss på facebook