Hvem drifter Totræna Vinterpark, hvordan driftes det og hva vi ser for oss i fremtiden

Først og fremst er vi svært takknemlig for alle som bruker anlegget og for de gode sponsorene vi har. Uten dere hadde ikke anlegget stått slik det står i dag. Det er helt fantastisk å se folk komme fra: Bergen Sentrum, Fana, Askøy, Osterøy, Nordhordland, Vaksdal, Os, Arna og flere andre steder. Det gir også en påminnelse på hvor viktig Totræna er, ikke bare for Samnanger, men for hele fylkeskommunen. Det gir oss også inspirasjon og motivasjon til å skape aktivitet for ulike aldersgrupper, noe som er minst like viktig sett i sammenheng med folkehelse.

Før årets sesong økte vi prisen på parkeringen fra 80 – 100 kr pr. dag. Bakgrunnen for dette er økte priser generelt i samfunnet, noe som dessverre også rammer oss med økte utgifter for drift.

Med dette innlegget ønsker vi å belyse hva pengene brukes til og hva som ligger bak den enorme jobben å drifte et anlegg som Totræna Vinterpark. 

Samnanger IL – Langrenn drifter og vedlikeholder anlegget alene og på dugnad. Det går flere hundretalls timer til dugnad både sommer og vinter for å holde løypene perfekt, holde maskinen i stand, vedlikehold på anlegg osv. Selv om det blir drevet på dugnad, så er det mye utgifter med å drifte et slikt anlegg i form av strøm, diesel, reparasjoner på maskin og utlegg for div utstyr.

Siden 2020 har vi merket tydelig økt oppmerksomhet for anlegget. Før veien opp til anlegget kom, ble løypene preparert 1-2 ganger i uken. Da var det for det meste innbyggere i Samnanger kommune som brukte anlegget. Med brukere fra alle kriker og kroker i nabokommunene og skikretsen er anlegget i bruk hver dag. Vi kjenner derfor på et stort ansvar og glede ved å levere topp løyper hver dag gjennom hele sesongen. Snøen kan vi lite gjøre med, men vi vet at området har stabil snømengde og tiltrekker seg både aktive utøvere, mosjonister og familier. Dette opplever vi som svært positivt og det gleder oss.

Vi er heldige som har 3 store og flotte idrettsanlegg i Samnanger. Alpinløyper i Eikedalen, som er et privat AS. Hagabotnane idrettsplass, som er fotballbanen og friidrettsarenaen i Samnanger. Denne er finansiert og driftet av kommunen. Så har vi Totræna Vinterpark, et anlegg som mer eller mindre innbyggere i alle nabokommunene til Samnanger bruker, men som er 100% drevet og driftet på dugnad av en liten langrennsgruppe.

Samnanger IL (Hovedlag) har i utgangspunktet ikke noe med disse anleggene å gjøre, men støtter opp rundt sporten til de forskjellige idrettene i Samnanger. Hovedlaget har hatt en tradisjon for å gi mest støtte til de idrettene som har flest medlemmer. Langrennsgruppen har lenge prøvd å opplyse om at dette ikke blir riktig, når noen idretter slipper utgifter for anlegget de bruker. Dette betyr at den idretten i klubben med størst medlemsmasse kan bruke pengene de får tildelt på selve sporten.

Med det som et bakgrunnsteppe har langrennsgruppen bestemt at vi må prioritere å bruke mer penger og tid på sporten og utøvere fremover. Etter utallige dugnadstimer fikk vi ny vei opp til anlegget, men ikke uten kostnad. Veien kostet i penger og øre, men kostet også sportslig sett. Vi prioriterte da anlegget og ikke det sportslige og mistet derfor mye av miljøet vi hadde rundt barn og unge skiløpere. Vi ser en stor utfordring med at det er mange som faller fra når de kommer på ungdomsskolealder. Vi har også et ansvar i å støtte opp og legge til rette med god trenerkompetanse for at de som vil, skal kunne konkurrere på like vilkår som i mange andre klubber.

Resultatet av denne prioriteringen vil ikke direkte påvirke dagens anlegg, men fremtidens anlegg. Vi har i dag allerede for liten parkeringsplass og veien opp må utbedres. Vi har liten varmebu uten innlagt vann, vi trenger også bedre toalett/garderobe fasiliteter. Videre ser vi for oss handikapvennlige løyper og mer barnevennlige løyper enn det vi kan tilby i dag. Det er mye potensial for et fantastisk anlegg i fremtiden, men dette vil kreve mye ressurser og kapital.

Langrennsgruppen har diskutert at vi burde opprette en prosjektgruppe for disse planene, men vi har samtidig sagt at vi skal bruke mer tid og ressurser på sporten. Med de samme personene som har roller som både trenere og driftere av anlegget er dette utfordrende å kombinere i et langsiktig perspektiv, enn så lenge er det ikke er tilstrekkelig med økonomi og støtte til praktisk drift. Mange nyter godt av et slikt tilbud Totræna gir. Vi er tross alt bare en liten langrennsgruppe som ønsker å lære folk- og ha glede av å gå på ski.

Fra og med 2023 får vi støtte fra fylkeskommunen på kr 50 000,- For at vi skulle få denne summen måtte kommunen stille med en tilsvarende sum, som kommer i form av brøyting av vei og parkeringsplass.

Vi skal gjøre vårt ytterste for at Totræna skal gi en god opplevelse også i fremtiden. Vi setter veldig pris på om du ønsker å støtte oss. vipps til: 121504 eller Kontonummer: 3530 21 65473, takk!

Vi setter veldig pris på om du ønsker å støtte oss. vipps til: 121504 eller Kontonr: 3530 21 65473.

Følg med i vår facebook-gruppe: Skiføre Totræna Vinterpark