Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Leik & moro

For barn

Det er viktig for oss at Totræna skal vera ein plass for leik og moro. Skigleda til barn blir dyrka i tidleg alder.

Tur & trening

For mosjonisten

Totræna har eit fantastisk løypenett som passar for turgåaren. Man kan fint ta skia på å nyte den fantastiske naturen rundt løypa. Ta gjerne ei tur i turløypa som er ein avstikkar ute i 5 km sløyfa, den går ned mot bygda. Denne blir preppa når det er nok snø.

Totræna kan og vera ei flott utgangspunkt for tur utanfor løypenettet, til dømes mot Vardane.

Den vågale

HOPPBAKKE

Me har ein flott 15 meters hoppbakke som er lokalisert i skileikanlegget. Bruk av denne må avtalast på forhånd, dette på grunn av sikkerheit. Ingen skal opphalde seg i denne utan lov og ved bruk av korrekt utstyr. Me har hoppski til utlån, vanlege skisko kan nyttast. Ta kontakt om du ynskjer å nytta bakken.